UX מאמרים בנושא חווית משתמש | Seo-Top

  1. הבית לקידום
  2. מאמרים
  3. UX מאמרים בנושא חווית משתמש | Seo-Top
מציג-תמונה-מה-זה-חווית-משתמש-UX

מה זה עיצוב חווית משתמש UX?

כשאנו אומרים "חווית משתמש", אנו מתכוונים לאופן שבו אנשים מקיימים אינטראקציה עם מוצר. UX הוא כל מה שמשפיע על האינטראקציה של המשתמש עם מוצר דיגיטלי בעולם העיצוב הדיגיטלי והפיזי. לדוגמה, כאשר אנשים משתמשים במוצר, הם בדרך כלל מעריכים את החוויות שלהם לפי הקריטריונים הבאים:...

מעוניין לקבל שירותי קידום לעסק?