מדיניות פרטיות

  • בית
  • מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של אתר seo-top.co.il

ברוכים הבאים לאתר seo-top.co.il

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לכך תשומת לב רבה. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של אתר seo-top.co.il (להלן: "האתר"). בנוגע למידע שיימסר על-ידך במסגרת האתר או כל אתר אחר של החברה, קמפיין או פעילות של האתר ברשתות החברתיות. מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי שמירת הנתונים אודותייך במאגרי מידע והשימוש בהם יעשה רק בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך בלבד.

בכל עניין ובקשה, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות

  • טלפון : 054-3018877
  • אימייל: support@seo-top.co.il
  • באמצעות טופס יצירת קשר: https://seotop.co.il

אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו ונשמח לסייע. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה. משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת פנייתך באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך עקב גלישתך באתר, או הצטרפותך לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של האתר.

הסכמתך למדיניות הפרטיות

ההרשמה לאתר או לכל שירות דרכו, וההצטרפות לכל שירות או פעילות של האתר הינה לגילאי 18 ומעלה בלבד. אם טרם מלאו לך 18 שנים, אינך רשאי למסור פרטים, אלא לאחר קבלת הסכמת אחד מהורייך ובאמצעות פרטיו. גלישתך באתר, פעילותך בו או מסירת פרטיך באתר מעידה על הסכמתך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין. המידע שיימסר או ייאסף אודותיך במסגרת גלישתך באתר, הרשמתך ו/או שימושך בשירותי האתר או מטעמו, יישמר במאגרי המידע המשרתים את האתר שבין מטרותיהם – ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות או צרכני האתר וגופים הקשורים עמו עסקית, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר ולצרכים סטטיסטיים. ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של האתר או מי מטעמו עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS, WhatsApp וכדומה), לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של האתר או גופים הקשורים עמו עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמתך מראש, טרם משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.

האם המידע אודותייך מאובטח?

האתר נעזר באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקט האתר , הוא אינו יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינו יכול להתחייב ששרתיו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתו.

זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי האתר ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל האתר באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל.

נספחים

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין האתר. אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. על כל שימוש במידע לפי מסמך זה, ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש כאמור, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע טכני

המידע הנאסף עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה והרשמה לעמוד הקמפיין, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לעמוד/אתר.

Cookies

האתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס קבצים באמצעותם נאסף מידע לצורך התפעול השוטף שיפור האתר, ניתוח אופי והיקף השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת בלבד. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים. כמו כן, ייתכן שהקוקיס ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים לרבות העמודים בהם גלשת וכל פעולה אחרת בהם. באתר מופעלות גם טכנולוגיות של צדדים אשר יהיו חשופים למידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות אלו. באפשרותך להגביל את השימוש בקוקיס על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, כי הגבלת הקוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר.

מידע שנמסר על-ידך

אם נרשמת לבקשת בדיקה לאתר המידע יישמר במאגרי המידע של האתר, על מנת לעבד ולמטב את שירותינו מול הלקוח ולביצוע בדיקות ייעול ושיפור לאתר.

אתרי צד שלישי

האתר לא יעביר את המידע האישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם נותני שירות של החברה, וזאת על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה שלך, להתאימו להעדפותיך, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולהציג לך מודעות שיווקיות שעשויות לעניין אותך. לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין, המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, אלא ככל שהדבר הותר המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.

האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים?

האתרים שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות וכד'). היה ולחצת על קישור צד שלישי אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואיננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישתך באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעתך.

מציג-תמונה-רקע-01 מציג-תמונה-רקע-02 מציג-תמונה-רקע-03
שירות-לקוחות

יש לכם שאלות? הצוות שלנו ישמח לענות על כל שאלה

צור קשר